Velg en side

Personvernerklæring Norgeskart friluftsliv

Sist oppdatert: 5. juli 2018

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å ta vare på de opplysningene du lagrer og lager gjennom Norgeskartløsningen og sikre integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne erklæringen forteller deg om hvilken informasjon vi samler inn og hensikten med dette, hvordan denne informasjonen blir brukt og hvilke rettigheter du har.

Ansvar og kontakt

Asplan Viak Internet AS (Avinet) eier og drifter Norgeskartløsningen. Dette inkluder appen Norgeskart friluftsliv på Android og iOS og kartportalen norgeskart.avinet.no. Vi, ved daglig leder, har ansvaret («behandlingssansvarlig») for håndtering av personopplysninger du måtte legge igjen når du besøker eller bruker våre tjenester.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven.

Du kan kontakte oss via epost til avinet@avinet.no, eller sende brev til Asplan Viak Internet AS, Postboks 701, 4844 Arendal hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger.

Hva og hvorfor

I Norgeskartløsningen fra Avinet håndterer vi følgende personopplysninger;

Opplysning Årsak / bruk
Navn Navn hentes fra din Google-konto dersom du registrerer deg i Norgeskart friluftsliv-appen for Android.

Navn kan også legges inn eller endres i kartportalen norgeskart.avinet.no.

Navn bruker vi for at du og vi skal kunne identifisere deg, eksempelvis når du henvender deg til oss og bruker en annen epostadresse enn den du har registrert i løsningen.

Epostadresse Norgeskartløsningen bruker din epostadresse til å logge deg på. Epostadressen må være en gyldig epostadresse.

Vi kan bruke epostadressen til å sende deg informasjon når dette er nødvendig eller strengt relevant tilknyttet din bruk av Norgeskartløsningen.

Passord I kartportalen, samt Norgeskart friluftsliv-appen for iOS, må du sette passord for å kunne logge deg på.

I Norgeskart friluftsliv-appen for Android brukes innlogging med din Google-konto.

Posisjon En av hovedfunksjonene til Norgeskartløsningen er å vise deg din posisjon på et kart.

Du har mulighet til å sentrere kartet på din posisjon, skru på sporlogg (opptak av hvor du beveger deg) og registrere punkter, linjer eller flater du måtte ønske. Disse lagres i utgangspunktet kun på din mobile enhet.

Du kan selv velge om du vil laste sporlogg og registrerte punkter, linjer og flater opp til kartportalen. Disse vil da lagres i våre systemer, tilknyttet din bruker. Data du har lastet opp gjøres tilgjengelig for deg i kartportalen norgeskart.avinet.no, samt for nedlasting ved senere behov på din mobile enhet.

Google Analytcis Kartportalen bruker Google Analytics for å for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle løsningene. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og omfatter operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.
Betalingsinformasjon Hvis du kjøper et abonnement i Norgeskartløsningen så skjer dette kjøpet gjennom henholdsvis Google sin butikk (Play butikk) eller Apple sin butikk AppStore. All betalingsinformasjon håndteres av denne og er ikke tilgjengelig for oss. Vi får kun transaksjonsinformasjon, samt informasjon om at en epostadresse har kjøpt abonnement for et år fra en gitt dato. En referanse til transaksjonen lagrer vi i kartportalen, tilknyttet din bruker.

 

Informasjonskapsler (cookies) og lokalt lagrede data

Kartportalen norgeskart.avinet.no bruker som de fleste andre nettsteder seg av informasjonskapsler («cookies») og lokalt lagrede data, både fra oss selv og fra Google Analytics. Dette er tekst som legges i din nettlesers internminne ved besøk på eller interaksjon med en nettside.

Informasjonskapsler og lokalt lagrede data fra oss er nødvendige for at vi skal kunne gi deg en god brukeropplevelse.

Informasjonskapsler fra Google Analytics kan skrus av uten at det påvirker kartportalens funksjonalitet. Disse inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Dersom du ønsker å administrere dine innstillinger for informasjonskapsler, finner du informasjon om dette her.

Personopplysninger om mindreårige

Norgeskartløsningen innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

Elektronisk markedsføring / informasjon

Vi benytter ikke profilering som metode for markedsføring av våre tjenester. All informasjon om nye produkter og tjenester fra oss gis til deg utelukkende på bakgrunn av at du benytter Norgeskartløsningen, eller deler av denne.

Så lenge du har et aktivt kundeforhold til oss, det vil si bruker våre produkter og tjenester, vil vi kunne sende deg informasjon per epost som er strengt relevant for bruken av disse produktene og tjenestene.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Asplan Viak Internet som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon om deg til noen med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Asplan Viak Internet har inngått databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss.  De kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er beskrevet i denne erklæringen. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU / EØS.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne opplysninger (disse er tilgjengelig gjennom Norgeskartløsningen).  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn du selv måtte ønske. Vi sletter personopplysninger når du gir beskjed om at du ikke lenger ønsker å benytte Norgeskartløsningen.

Dersom du mener vi behandler personopplysninger i strid med lover og regler kan du rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Spørsmål eller anmodning om innsyn eller sletting kan sendes til oss, kontaktinformasjon gitt innledningsvis.