Velg en side

Wiki for Norgeskart friluftsliv mobilapp er flyttet til ture.no

Brukerstøtte (ture.no)
Asplan Viak logo

Produkter fra Asplan Viak, digitale tjenester:

Norgeskart-appen danner grunnlag for en rekke produkter, og spesielt for ulike typer feltregistrering er appen uvurderlig. Informasjon registreres ute i felt og overføres deretter til en styrende enhet for videre bearbeidelse. Blant annet benyttes denne løsningen til Kystverkets verktøy for oljevernberedskap. Besøk våre nettsider for mer informasjon!
Adaptive Dialog er en løsning for å håndtere henvendelser fra publikum. En brukervennlig, web-basert løsning – for registrering, oppfølging og kommunikasjon vedrørende feil og avvik ved kommunaltekniske tjenester. Unik mulighet for å legge inn rutiner for automatisert veiledning, tilbakemelding og delegering av ansvar når et avvik rapporteres. Les om løsningen på våre nettsider!