Velg en side

Beskrivelse av hva som inngår i PRO abonnementet og bakgrunnen for at vi har betalt innhold.

Lagring og synkronisering i skya
Pro abonnenter, som har logget inn, har mulighet til å laste opp egne interessepunkter, ruter og GPS opptak i vår skyløsning. For å laste opp dine data, velger du først ic_import_export_grey600_24dpi menyen og deretter «Last opp til server». Progresjonen i opplastingen vises så i en egen dialog.

ExportToServer_no

For å laste ned lagrede data,til en av dine enheter, velger du først ic_import_export_grey600_24dpi menyen og deretter «Last ned fra server». Progresjonen i nedlastingen vises så i en egen dialog.

For å kunne laste ned data fra serveren, må alle lokalt lagrede data først lastes opp. En får en advarsel om dette dersom så ikke er tilfelle.

ExportStatus_no ImportFromServer_no

Tilgang på data i kartportal
Pro abonnenter kan logge seg inn i kartportalen vår http://norgeskart.avinet.no

Her kan en åpne en tabell for de ulike datasettene via Temakart knappen for å få en oversikt. Fra tabellen kan en også slette eller editere objektene.

adaptive

Behold lagrede kart så lenge en vil
Da Norgeskart opprinnelig ble utviklet, hadde Kartverket en restriksjon på hvor lenge appen kunne ha kartene lagret. Denne var satt til 2 uker. Det var heller ikke lov å ta seg betalt.

Etter at Kartverket lempet på de nevnte restriksjonene knyttet til bruk av kartene, så har vi valgt å fortsatt la gratis versjonen slette kartene etter 2 uker og kun la betalende abonnenter lagre kartene så lenge de ønsker.

Vi ber om forståelse for dette sett i lys av at det har gått med et stort antall utviklingstimer til å lage denne appen. Og at det fortsatt kreves mye utvikling og vedlikehold for å vedlikeholde og utvikle den videre.

Ekstra kartlag
Pro abonnenter får tilgang på et ekstra sett med kartlag utover de som tideligere har vært tilgjengelige. Kartlagene dette gjeldere er:

 • Dybdekart
 • Friluftsruter
 • Kulturminner
 • Kvikkleire
 • Naturvernområder
 • Radon
 • Skiløyper
 • Snøscooter løyper
 • Snøskred aktsomhet
 • Snøskred bratthet
 • Statlig sikrede friluftsområder
 • Svekket is
 • Terrengsykkel
 • Nysnø siste døgn
 • Skiforhold
 • Snødybde