+47 417 99 417 norgeskart@avinet.no

Norgeskart friluftsliv

Gratis mobilapp med de beste norske kartene
Om premiumabonnementBrukerstøtte

Norgeskart friluftsliv er en innholdsrik app for den som ønsker å ha de beste norske kartene i lomma. Utforsk ulike kart og kartlag, og registrer egne interessepunkt, ruter og sporlogger!

Tilgjengelige kartlag: Eiendommer med grenser og gårds-/bruksnummer, radon aktsomhet, ski- og snøscooterløyper, snødybde, nysnø siste døgn, skiforhold, snøskred aktsomhet og bratthet, svekket is, kvikkleire, friluftsruter, naturvernområder, statlig sikrede friluftsområder, orientering, kulturminner, UTM-grid, dybdekart for sjøen.

Norgeskart på iPhone og Mac

Premium – adgang til kartportal og mer

Med premiumabonnement får man tilgang til en rekke ekstra kartlag, og kan laste ned og lagre kart for offline bruk.

Innlogget kan man utveksle registrerte data med andre mobile enheter og vår kartportal. Premium gir også tilgang til turforslag fra turportalen GodTur.no og postkassetrimmen TellTur.no.

Premiumabonnement tegnes direkte i appen.

Andre produkter fra utvikler:

Norgeskart-appen danner grunnlag for en rekke produkter, og spesielt for ulike typer feltregistrering er appen uvurderlig. Informasjon registreres ute i felt og overføres deretter til en styrende enhet for videre bearbeidelse. Blant annet benyttes denne løsningen til Kystverkets verktøy for oljevernberedskap. Besøk våre nettsider for mer informasjon!
Adaptive Dialog er en løsning for å håndtere henvendelser fra publikum. En brukervennlig, web-basert løsning – for registrering, oppfølging og kommunikasjon vedrørende feil og avvik ved kommunaltekniske tjenester. Unik mulighet for å legge inn rutiner for automatisert veiledning, tilbakemelding og delegering av ansvar når et avvik rapporteres. Les om løsningen på våre nettsider!