Norgeskart

Norgeskart Friluftsliv mobilapp

Med over 150.000 unike brukere er Norgeskart Friluftsliv den desidert mest nedlastede kartappen for Android. Fra og med sommeren 2018 er den også tilgjengelig for iOS!

  • Varierte og detaljerte grunnkart for både land og sjø
  • Et bredt utvalg kartlag for både generelle og mer spesifikke formål: orienteringskart, skredkart, skiløyper, dybdekart m.m.
  • Kart og kartlag kan lagres for bruk i områder uten dekning
  • Opptak og lagring av GPS-spor og interessepunkter, med mulighet for ulike koordinater inkl. UTM, MGRS
  • Utvidede lagringsmuligheter og funksjonalitet for probrukere

Andre produkter fra utvikler:

feltregistrering
Norgeskart-appen danner grunnlag for en rekke produkter, og spesielt for ulike typer feltregistrering er appen uvurderlig. Informasjon registreres ute i felt og overføres deretter til en styrende enhet for videre bearbeidelse. Blant annet benyttes denne løsningen til Kystverkets verktøy for oljevernberedskap. Besøk våre nettsider for mer informasjon!
folketellingen
I 1910 bodde det 2 391 782 mennesker i Norge, fordelt på 279 635 bosteder på landet og 50 900 bosteder i byene. Ca 80% av bostedene er koordinatfestet, med varierende nøyaktighet. Ved hjelp av data hentet fra Riksarkivet og Kartverket har vi laget en løsning der du kan klikke deg inn på punkt i kartet og finne opplysninger om de som bodde der da folketellingen fant sted. Klikk deg rundt på www.folketelling.no. Hva vil DU vise på et kart?

Tips og triks for deg som bruker Norgeskart Friluftsliv