Norgeskart

Norgeskart Friluftsliv mobilapp

Med over 150.000 unike brukere er Norgeskart Friluftsliv den desidert mest nedlastede kartappen for Android. Fra og med sommeren 2018 er den også tilgjengelig for iOS!

  • Varierte og detaljerte grunnkart for både land og sjø
  • Et bredt utvalg kartlag for både generelle og mer spesifikke formål: orienteringskart, skredkart, skiløyper, dybdekart m.m.
  • Kart og kartlag kan lagres for bruk i områder uten dekning
  • Opptak og lagring av GPS-spor og interessepunkter, med mulighet for ulike koordinater inkl. UTM, MGRS
  • Utvidede lagringsmuligheter og funksjonalitet for probrukere

Andre produkter fra utvikler:

feltregistrering
Norgeskart-appen danner grunnlag for en rekke produkter, og spesielt for ulike typer feltregistrering er appen uvurderlig. Informasjon registreres ute i felt og overføres deretter til en styrende enhet for videre bearbeidelse. Blant annet benyttes denne løsningen til Kystverkets verktøy for oljevernberedskap. Besøk våre nettsider for mer informasjon!
Adaptive Dialog
Adaptive Dialog er en løsning for å håndtere henvendelser fra publikum. En brukervennlig, web-basert løsning – for registrering, oppfølging og kommunikasjon vedrørende feil og avvik ved kommunaltekniske tjenester. Unik mulighet for å legge inn rutiner for automatisert veiledning, tilbakemelding og delegering av ansvar når et avvik rapporteres. Les om løsningen på våre nettsider!

Tips og triks for deg som bruker Norgeskart Friluftsliv